அ/மி கோலவில்லி ராமர் திருக்கோயில் திருவல்லியன்குடி.

108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான அ/மி கோலவில்லி ராமர் திருக்கோயில் திருவல்லியன்குடி.