அருட்குரு ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் 4ம் ஆண்டு விழா – Part -4

posted in: விழாக்கள் | 0

அருட்குரு ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் 4ம் ஆண்டு விழா
20-12-2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வேலூர், பாலமதிமலையில் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

invit01 invit02 invit03 invit04