அருள்தரும் சின்னாத்தாம்மன் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் அழைப்பிதழ்

நாள் : மன்மத வருடம் மாசி மாதம் 28ம் தேதி (11–.03.2016)  நேரம் : காலை 10 மணிக்கு மேல் 10.30க்குள்  ஸ்ரீபுனராவர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன சம்புராட்சன மஹா கும்பாபிஷேகம்

 

invit001 invit002

Leave a Reply

Your email address will not be published.