அருள்திரு அடிகளார் அம்மா அவர்களின் 74வது அவதாரத் திருநாள்-பகுதி 1

மேல்மருவத்தூர் சித்தர் பீடம் அருள்திரு அடிகளார் அம்மா அவர்களின் 74வது அவதாரத் திருநாள் திருக்காட்சிகள் 3-3-2014 அன்று மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது