அருள்நிறை தடுத்தாளீசுவரர் உடனமர் காமாட்சி அம்மன் ஆலயம் குடமுழுக்கு

நெ.77, தண்டலம் கிராமம், கிளாம்பாக்கம் அஞ்சல், திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் அருள்நிறை தடுத்தாளீசுவரர் உடனமர் காமாட்சி அம்மன் ஆலயம் குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா 09-03-2014 அன்று நடைபெற்றது. திருக்குடமுழுக்கு விழா அழைப்பிதழ்

kumb09
kumb10kumb11