அருள்மிகு கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் ஸ்வாமி

அருள்மிகு கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் ஸ்வாமி திருக்கோயில், கருவூர், தரிசனக் காட்சி