அருள்மிகு கோலவிழியம்மன் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் Part-3

181-வது கும்பாபிஷேகம்.

அருள்மிகு கோலவிழியம்மன் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்.
நாள் : 11-03-2016
நேரம் : காலை 7.00 மணிக்கு மேல் 8.00 மணிக்குள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

kolavilliamman---kumbabishekam-invitation