அருள்மிகு சௌரிராஜபெருமாள் திருக்கோயில்

அருள்மிகு சௌரிராஜபெருமாள் திருக்கோயில் திருக்கண்ணபுரம், தரிசனக்காட்சி