அருள்மிகு தண்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன சமர்ப்பன மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

அருள்மிகு கருணாம்பிகை சமேத அருள்மிகு தண்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன சமர்ப்பன மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை
 நாள் : 14-06-2017 புதன்கிழமை காலை 6.00 மணிக்கு மேல் 7.25 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.