அருள்மிகு பட்டீஸ்வரர் திருக்கோயில்

அருள்மிகு பட்டீஸ்வரர் திருக்கோயில், பேரூர் ஆலய தரிசனக் காட்சி