அருள்மிகு பாகம்பிரியாள் சமேத சங்கரராமேஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

அருள்மிகு பாகம்பிரியாள் சமேத சங்கரராமேஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

தூத்துக்குடி அருள்மிகு பாகம்பிரியாள் சமேத சங்கரராமேஸ்வரர் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்.

நாள் : 08-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.45க்கு மேல் 7.45 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.