அருள்மிகு வள்ளலார் தைப்பூச திருவிழா

சென்னை, அன்னை சத்யா நகரிலுள்ள அருள்மிகு வள்ளலார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற தைப்பூச திருவிழா தரிசனக் காட்சிகள்