அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

அருள்மிகு ஸ்ரீவேதபுரீஸ்வரி சமேத வேதபுரீஸ்வரர் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரன அஷட்பந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை
நாள் : 06-7-2017 காலை 8.00 மணிக்கு மேல் 9.15 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.