அருள்மிகு ஸ்ரீபெருந்திருப்பிராட்டியார் உடனுறை அருள்மிகு ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

திருச்சி மாவட்டம் இலால்குடி வட்டம், என்னும் திருத்தவத்துறை அருள்மிகு ஸ்ரீபெருந்திருப்பிராட்டியார் உடனுறை அருள்மிகு ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

PRINT INVITATIONS ARE SENT BY STALIN ARUNACHALAM

 

Leave a Reply