அருள்மிகு ஸ்ரீவேம்புலியம்மன் ஆலய மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

சென்னை விருகம்பாக்கத்திலுள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீவேம்புலியம்மன் ஆலய புணராவர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்
நாள் : 28-06-2017 அன்று மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.