அருள்மிகு ஸ்ரீ வேம்புலி மஹா மாரியம்மன் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

விழுப்புரம் மாவட்டம் சொர்னாவூர் (மேல்பாதி) அருள்மிகு ஸ்ரீ வேம்புலி மஹா மாரியம்மன் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 18-3-2016 நேரம் : காலை 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள்

 

invit001