குங்குமவல்லித்தாயார் சமேத தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலயம்

குங்குமவல்லித்தாயார் சமேத தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலயம். குங்குமல்லித்தாயாருக்கு வளைகாப்பு திருவிழா.