சென்னை, ஆவடி ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் ஆலயம் கும்பாபிஷேகம்

சென்னை, ஆவடி ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் ஆலயம் கும்பாபிஷேகம்