தருமமிகு சென்னை கந்தக்கோட்டம்

தருமமிகு சென்னை கந்தக்கோட்டம் கும்பாபிஷேகம் 15-07-2013 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.