நாகராஜர் திருக்கோயில், கன்னியாகுமரி

அருள்மிகு ஸ்ரீநாகராஜா திருக்கோயில், நாகர்கோவில் தரிசனக் காட்சி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.