பிரார்த்தனை மற்றும் ஹோமத்தில் சங்கல்பம் செய்துகொள்ள இலவச பதிவு

posted in: விழாக்கள் | 0

Free Registration for Prayer & Homam for Universal Peace, Safety, Security, Success towards all the Friends & Families.

தெய்வீக ஆணையின் பேரில் அகத்தியர் லோபமுத்ரா உலகம் முழுவதும் லோக ஷேமத்திற்காகவும், தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் பிரார்த்தனைகளையும், ஹோமங்களையும் உலகம் முழுவதும் நடத்த இருக்கிறது.அப்படிப்பட்ட ஹோமங்களிலும் பிரார்த்தனைகளிலும் சங்கல்பம் செய்து கொள்ள கீழ்கண்ட இணையத்தில் இலவசமாகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGGOn8uPEg_3I3tQ8FP7aM4mQ2QSLpMpMY4YvhTeaOFQKGQ/viewform?embedded=true

IMG-20170128-WA0032

agathiar

agathiar1