மடிப்பாக்கம் சிவா-விஷ்ணு ஆலயம்

மடிப்பாக்கம் சிவா-விஷ்ணு ஆலயம் புதிய ராஜகோபுரம் கும்பாபிஷேகம் 15-07-2013 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.