மாதா அமிர்தானந்த மயி அவர்களின் அம்மா-இன்-சென்னை விழா

மாதா அமிர்தானந்த மயி அவர்களின் அம்மா-இன்-சென்னை விழா சென்னையில் 20-02-2016 முதல் 21-02-2016 வரை
சென்னை விருகம்பாக்கம், ஆர்காடு சாலை, 132-ல் ஸ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமத்துன் தொடங்க உள்ளது.

matha