மாயாவரம் வரசித்தி விநாயகர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

194-வது கும்பாபிஷேகம்

மாயாவரம் வரசித்தி விநாயகர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

நாள் : 26-065-2016 காலை 6.00 ணிக்கு மேல் 7.15 மணிக்குள்

invi001

 

 

 

 

invi002