ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் Part-3

213வது கும்பாபிஷேகம்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் வட்டம், சுவாமிமலையில் உள்ள ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் 9-12-2016 அன்று மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது. கோயிலைப் பற்றிய வரலாறு மற்றும் சிறப்புகளை கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகையில் காணலாம்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் சுவாமிமலை வட்டம் ஸ்ரீகற்பகவிநாயகர் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் நிகழும் துர்முகி வருடம், கார்த்திகை மாதம், 24ம் தேதி (09-12-2016) அன்று மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது. பக்தர்கள் அனைவரும் பங்கேற்று கற்பக விநாயகரின் அருளைப் பெறும்படி கும்பாபிஷேகம்.காம் வேண்டுகிறது.

12345678
Sri Karpaga Vinayagar Thirukovil Jeernodharnana Ashtabandana Maha Kumbabhishekham –
Dec 09 2016 (Swami Malai, Kumbakonam Circle, Tanjore District)

This is a great temple frequently worshipped by Sri Kanchi Maha Periyava. Please see below for Maha Kumbabishekam and Contact Information.

Temple Support Contact Info:

Shri. V.C. Subramanian & Smt. Mahalakshmi Subramanian
Sri Mahalakshmi Charitable Trust
Flat No. 3, Thulasi Apartments,
11 Kuppusamy Street,
T Nagar, Chennai – 600017
Tamil Nadu, India.

Phone: 011- 91- 44 – 2815 2533
Cell: 011-91-9840053289
Cell: 011-91-9940053289
Email: vcsmani@yahoo.com

English Translation of Kumbabishekam Invitation, Sthala Puranam, & Events Schedule

Sri Karpaga Vinayagar Temple, North Street,
Swamimalai, Kumbakonam, Thanjavur District


Van Ulagam Mannulagam vazha marai vazha

                                                                           Panmaitharu Seithamizh Parpisai vilanga

                                                                           Janamadham aindhu karam moonru vizhi nalvarai

                                                                          Anai Muganai paravi Anjali seyvippom.

Invitation for Eight fold (Ashtabhandhana) holy consecratation after renovation
Year: Dhurmukhi ; Month: Karthigai; Date: 24th (09-12-2016) DEC 09 2016

1. Wonderful temple, known as Adhi Vinayagar, located in Swamimalai, in the path walked by the
Supreme Bhagawan, giver of all that is sought.

2. Temple frequently worshipped by Sri Kanchi Maha Periyavaa, when he was in Umayalpuram
and where he has explained the greatness of Karpagam.


3.  Lord Shiva when He came to receive the teachings of Lord Muruga, had left the quality of granting
whatever sought, Karpaga here and being the oldest Vinayaga temple, devotees who come to worship
Muruga in Swamimalai, must certainly come to this temple and worship.

4. As stated in the exposition on the greatness of Lord Swaminatha, when Lord Shiva came from
Thiruvaiyaru,  known as the Southern Kailash, wishing to receive the teachings of Lord Muruga, he had
sent each of His troops in different directions, that is, the title, Eswara at Eechangudi, Moon at Thingalur,        Nandi at the place called Nandi Madhagu, Bairava in the Bairava temple, Cows in Aduthurai, Ganapathy and    other elements at Ganapathy Agraharam, Devas at Kapisthalam, Surya at Bhaskarapuram (Ramanujapuram),    Sakthi at Andakkudy, sacrifice at Thyagasamudhram, Ganges at Gangadharapuram, Umayaval at
Umayalpuram and lastly, left the quality of granting whatever sought at the very instance of seeking, Karpaga    here and hence the temple is known as Adhi Vinayaga, Karpaga Vinayaga.

5. A temple, where one has to pray by undertaking the vow of breaking coconut for five Sundays,
in order to get wishes fulfilled.


Dear all,


Swamimalai alias Thiruveragam, the incomparable in terms of presiding deity, location and holy water (river), is located on the northern banks of Cauvery, which is the golden river in the Chola kingdom and is the fourth in the Six pilgrim centres mentioned in the Thirumurugatrupadai, sung by Sri Nakkeera. Thiruveragam is one of the six basic shrines found inside. Here, Lord Muruga is as Dhandapani, in the standing posture, with holy stick rooted to the ground, in the form of a Guru having given his teachings to his father. He has been blessing His devotees as a cure to this birth, ridding them of illnesses, animosity, and other failures.

The temple is formed with the merciful Lord Sri Swaminatha, in the shape of the holy phonetic sound OM and as Gnana Desika, acclaimed by all the people, located in the north banks of Cauvery and having the 60 devas of Tamizh years beginning with Prabhava and ending with Akshaya as entry steps. Sri Arunagiri Nathar, who lived in 15 BC and who had received the blessings of Lord Muruga, had visited this temple and sung in praise of the Lord.

Our very ancient Vinayaga is seated in this pride of place, aforementioned Swamimalai, with the names of Aadhi Vinayagar and Karpaga Vinayagar, in the temple located on the path walked by the Supreme Lord, giver of all that is sought and as stated in the exposition of the greatness of Lord Swaminatha, when Lord Shiva sent each of His troops in different directions, that is, Nivedhyam at Thiruppazhanam, the title, Eswara at Eechangudi, Moon at Thingalur, Nandi at the place called Nandi Madhagu, Bairava in the Bairava temple, Cows in Aduthurai, Ganapathy and other elements at Ganapathy Agraharam, Devas at Kapisthalam, Surya at Bhaskarapuram (Ramanujapuram), Sakthi at Andakkudy, sacrifice at Thyagasamudhram, Ganges at Gangadharapuram, Umayaval at Umayalpuram and lastly, left the quality of granting whatever sought at the very instance of seeking, Karpaga here and hence our merciful Vinayaga is seated to shower his blessings on the devotees.

The renovation of this temple with so much greatness, has been undertaken with the efforts and cooperation of the people of the North street, under the leadership and guidance of of Mrs. Mahalakshmi Subramanian, Chennai and which was commenced and got completed during the great rule of Amma, Hon’ble Chief Minister of Tamizh Nadu.