ஸ்ரீகலாபீடம் விருது வழங்கும் விழா 27-06-2015 – Part – 3

SRI KALAPEETAM AWARDS FUNCTION 27 JUNE 2015
ஸ்ரீகலாபீடம் விருது வழங்கும் விழா 27-06-2015 அன்று மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது. அதன் காட்சி தொகுப்பை இங்கே காண்கிறீர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.