ஸ்ரீகாமாக்ஷி அம்மன் புனராவர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் – Part 2

211 வது கும்பாபிஷேகம்

சென்னை, மாங்காடு ஸ்ரீகாமாக்ஷி அம்மன் ஸ்ரீவைகுண்ட பெருமாள் புனராவர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் 4-12-2016 அன்று மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது. அதன் காட்சிகளை இங்கே காணலாம்.

invit001invit002invit003invit004invit005invit006

Leave a Reply

Your email address will not be published.