ஸ்ரீமீனாட்சி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீசுந்தரேஸ்ரவர் ஆலய கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீமீனாட்சி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீசுந்தரேஸ்ரவர் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் 29-06-2015 அன்று காலை 9.30-10.15 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. பக்தகோடிகள் கலந்து கொண்டு கும்பாபிஷேத்தை கண்டு பிறவிப் பயன் பெறலாம்.

kumb01 kumb02 kumb03 kumb04