ஸ்ரீலலிதா பரமேஸ்வரி ஆலயம் – பிரதிஷ்டையும் மஹா கும்பாபிஷேகமும்-பத்திரிகை

 

Invitation01Invitation02ஸ்ரீலலிதா பரமேஸ்வரி ஆலயம் – பிரதிஷ்டையும் மஹா கும்பாபிஷேகமும்-பத்திரிகை
நாள் : 16-03-2016 முதல் 18-03-2016 வரை