ஸ்ரீ ஓசைநாயகி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீதாளபுரீஸ்வரர் ஸ்வாமி ஆலய அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

சீர்காழி திருக்ககோலக்காவில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீஅபிதகுசாம்பிகா சமேத ஹாரக்குதவனேஸ்வரர் என்கிற ஸ்ரீ ஓசைநாயகி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீதாளபுரீஸ்வரர் ஸ்வாமி ஆலய அஷ்டபந்தன  மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை
நாள் : 5.72017 காலை 11.00 மணிக்கு மேல் 12.00 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *