ஸ்ரீ கருடநாராயண பிள்னையார் கோவில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக பத்திரிகை

அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக பத்திரிகை
திரு.பட்டினம், கிழையூர் ஸ்ரீ பொய்யாத மூர்த்தி ஐயனார் தேஸ்தானத்தை சேர்ந்த, ஸ்ரீ கருடநாராயண பிள்னையார் கோவில் (கருடநாராயண பிள்னையார் கோவிலில் 58 ஆண்டிற்க்கு பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது) மற்றும் ஸ்ரீ மழைமாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெறும் கும்பிஷேகத்தில் அனைவரும் பங்கு பெற்று இறைஅருள் பெறுக.

kumba01

kumba02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *