50 ஆம் ஆண்டு அருட்பிரகாச வள்ளலார் மகாத்மாகாந்தி விழா அழைப்பிதழ்

posted in: விழாக்கள் | 0

இராமலிங்கர் பணிமன்றம் ஏவி.எம்.அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்தும் 50 ஆம் ஆண்டு அருட்பிரகாச வள்ளலார் மகாத்மாகாந்தி விழா அழைப்பிதழ்
நாள் : 01-10-2015 முதல் 8-10-2015
இடம் : ஏ.வி.எம்.இராஜேஸ்வரி திருமண மண்டபம், மைலாப்பூர் சென்னை.

001

001a

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012