அருள்மிகு பாகம்பிரியாள் சமேத சங்கரராமேஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 08-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.45க்கு மேல் 7.45 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 06-7-2017 காலை 8.00 மணிக்கு மேல் 9.15 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

ஸ்ரீலக்ஷ்மிநாராயணப் பெருமாள் ஆலய மஹா சம்ப்ரோக்ஷண கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 5-7-2017 காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

அருள்மிகு ஸ்ரீசன்னியாசி ஆலய மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

நாள் : 25-06-2017 அன்று காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9.00 மண¤க்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

அருள்மிகு வெற்றிவேலாயுதசுவாமி திருக்கோயில் மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

நாள் : 05-07-2017 அன்று காலை 8.57 மணிக்கு மேல் 10.20 மணிக்குள் விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

அருள்மிகு கனகபுரீஸ்வரர் ஆலய நூதன ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 08-06-2014 காலை 10.00 மணிக்குமேல் 11 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

அருள்மிகு மாற்றுரைவரதீஸ்வரர் திருக்கோயில் மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 14-06-2017 காலை 6.00 மணிக்கு மேல் 7.20க்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

ஓம் ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை

நாள் : 05-06-2017 காலை 6.30 மணிக்கு மேல் 7.00 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது

அருள்மிகு குறிஞ்சியாண்டவர் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெரு விழா அழைப்பிதழ்

திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெரு விழா 22-05-2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 9.25 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.

Translate »