திருப்பாசூர் வாசீசுவரர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம்

வருகின்ற 18.4.19 வியாழக் கிழமை அன்று திருவள்ளூரை அடுத்த திருப்பாசூர் வாசீசுவரர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் காலை 9 மணிக்கு மேல் 11 மணி. 291st கும்பாபிஷேகம்

Translate »