அருள்மிகு சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் ஆலய மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் – Part1

204-வது கும்பாபிஷேகம் அருள்மிகு அமிர்தவல்லித்தாயார் உடனுறை சௌமிய தாமோதரப் பெருமாள் திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 04-09-2016 காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.

அருள்மிகு ஸ்ரீயோகநரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில் மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணம் Part-5

11-7-2016 அன்று காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலான காலத்தில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு ஸ்ரீயோகநரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில் மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணம் Part-4

11-7-2016 அன்று காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலான காலத்தில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு ஸ்ரீயோகநரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில் மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணம் Part-3

11-7-2016 அன்று காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலான காலத்தில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு ஸ்ரீயோகநரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில் மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணம் Part-2

11-7-2016 அன்று காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலான காலத்தில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு ஸ்ரீயோகநரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில் மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணம் Part-1

11-7-2016 அன்று காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலான காலத்தில் மிக விமரிசையாக நடந்தேறியது.

Translate »