அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் Part – 3

154வது கும்பாபிஷேகம் – அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில், உபசந்நிதிகள், 11 கோபுரங்களுக்கு மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 9-9-2015 காலை 5.40-6.40க்குள் அன்று மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் Part – 2

154வது கும்பாபிஷேகம் அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில், உபசந்நிதிகள், 11 கோபுரங்களுக்கு மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 9-9-2015 காலை 5.40-6.40க்குள் அன்று மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது.

அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் Part – 1

154வது கும்பாபிஷேகம் – அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில், உபசந்நிதிகள், 11 கோபுரங்களுக்கு மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 9-9-2015 காலை 5.40-6.40க்குள் அன்று மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது.

Translate »