சூரியனார்கோவில் வினாயகர், ஐயனார் , பிடாரி அம்மன் கோயில்களில் கும்பாபிஷேகம்

22.2.19… நடைபெற்றது. 286th Kumbabishekam
திருக்கயிலாய பரம்பரைத் திருவாவடுதுறையாதீனம் சூரியனார்கோயிலின் தெற்குவீதி ஸ்ரீசெல்வவிநாயகர் ஆலயம் மற்றும் அய்யனார் பிடாரிகும்பாபிஷேகம் ஸ்ரீலஸ்ரீகுருமகாசன்னிதானம் அருளாசியுடன் மிக சிறப்பாக நடந்தது
PHOTOS COURTESY. SUBHASH KAVEE
Leave a Reply

Your email address will not be published.