Shri Thiripurasundari samedha Shri Vedhapureeshwarar Kovil Maha Kumbabishekam – part 2

244th temple kumbabishegam. Shri Vedhapureeshwarar shri varadharaja perumal Devasthanam Maha Kumbabishekam on 28-01-2018 between 7.30.a.m to 9.a.m. Invitation and photos courtesy Mr.Sendhil & Mrs.Divya, Pondicherry.

Leave a Reply