Shri Thiripurasundari samedha Shri Vedhapureeshwarar Kovil Maha Kumbabishekam

Shri Vedhapureeshwarar shri varadharaja perumal Devasthanam Maha Kumbabishekam on 28-01-2018 from 7.30.a.m to 9.a.m. Invitation courtesy Mrs.Divya Sendhil, Pondicherry.Leave a Reply