ஸ்ரீ முத்தாலம்மன் ஆலய புனருத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை.

ஸ்ரீ முத்தாலம்மன் ஆலய புனருத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகப் பத்திரிகை.

DSC_0453 DSC_0362 v.t-

Leave a Reply

Your email address will not be published.