அ/மி பாலமுருகன் திருக்கோயில்

போரூர் அ/மி பாலமுருகன் திருக்கோயில்