அ/மி முத்து மாரியம்மன் பால்குட திருவிழா

காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் அ/மி முத்து மாரியம்மன் மாசி-பங்குனி பால்குட திருவிழா.