அருள்மிகு அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் வடதிருநள்ளாறு.

அருள்மிகு அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் வடதிருநள்ளாறு.