அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷண அழைப்பிதழ்

அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் மஹா சம்ப்ரோக்ஷண அழைப்பிதழ்

அருள்மிகு அரங்கநாதஸ்வாமி திருக்கோயில், உபசந்நிதிகள், 11 கோபுரங்களுக்கு மஹா சம்ப்ரோக்ஷணம் 9-9-2015 காலை 5.40-6.40க்குள் நடைபெறவுள்ளது..

1

2

3

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *