அருள்மிகு ஆனந்தவல்லி சமேத திருநந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில்

அருள்மிகு ஆனந்தவல்லி சமேத திருநந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் மனவூர் தரிசனக் காட்சி