அருள்மிகு சஞ்ஜீவி ஆஞ்சநேயர் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக விழா

அருள்மிகு சஞ்ஜீவி ஆஞ்சநேயர் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக விழா
மற்றும் தியானமண்டபம் துவக்கவிழா அழைப்பிதழ்

sanjeevi