அருள்மிகு சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோயில்

அருள்மிகு சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் விராலிமலை, ஆலய தரிசனக் காட்சி