அருள்மிகு ஞானாம்பிகா சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் திருக்கோயில்

அருள்மிகு ஞானாம்பிகா சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் திருக்கோயில் தரிசனக் காட்சி