அருள்மிகு தர்மவிநாயகர் தர்மராஜா திருக்கோயில்

சென்னை, மண்ணடி, லிங்கிசெட்டி தெருவிலுள்ள அருள்மிகு தர்மவிநாயகர் தர்மராஜா திருக்கோயில்
புணராவர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண ரஜிதபந்தன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் 09-02-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை 9.00 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது
kulanthaivalli01kulanthaivalli02kulanthaivalli03kulanthaivalli04