அருள்மிகு பொங்குசனீஸ்வரர் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்!

அருள்மிகு பொங்குசனீஸ்வரர் திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரன அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்!
நாள் : 09.09.2015 புதன் கிழமை
காலை 6.00 முதல் 7.00 மணி வரை

001
001a

002

003